InnerCircle_...

הטבת יום בדיקות - אבחון ומניעת סרטן 

בריאותכם חשובה לנו. לפיכך, חבר Profimex InnerCircle ובני משפחתו יהיו זכאים ליום בדיקות מקיף שמתמקד באבחון ומניעת סרטן במחיר מיוחד של 990 ש"ח (הנחה של 32% מהמחיר המקורי) בשנה הראשונה.

בנוסף, מהשנה השנייה ואילך המחיר עבור חברי Profimex InnerCircle שירצו להתמיד ולהיבדק, ימשיך להיות מיוחד ויעמוד על 1160 ש"ח (הנחה של 20% מהמחיר המקורי). הבדיקות יערכו במרכז המשולב לאבחון ומניעת סרטן במרכז הרפואי סוראסקי, איכילוב.